Dla Dyspozytora - NetCabs - system obsługi i przekazywania zleceń dla firm taxi

Przejdź do treści

Menu główne:

Dla Dyspozytora

NETCABS

Program 'BAZA'

Umożliwia szybkie wprowadzanie zleceń. Tu dyspozytor może optymalnie opisać wprowadzane zlecenie, ustalić termin jego realizacji oraz określić kryteria wyboru taksówki. Ponadto, program ten udostępnia informacje o kierowcach, ich dokładnej lokalizacji, zrealizowanych zleceniach, zleceniach przyjętych do realizacji w późniejszym terminie. Integracja systemu z centralami telefonicznymi to korzyści wynikające np. z automatycznie pobieranych danych o kliencie i historii jego zleceń, czy z możliwość wykonywania połączeń wychodzących bez konieczności ręcznego wpisywania numeru telefonu.


FUNKCJE:

 • Podgląd stanu kierowców (w rejonach, na postojach, wszystkich pracujących, na przerwie, dojeżdżających do rejonów,...).

 • Zarządzanie stanem kierowców.

 • Obsługa zleceń bieżących, terminowych i cyklicznych.

 • Automatyczne typowanie kierowcy do realizacji zlecenia - na podstawie adresu dojazdu, z uwzględnieniem wymogów klienta.

 • Możliwość wyboru metody typowania kierowcy, np. wg rejonów, zamienników, najkrótszej drogi dojazdu, listy zleceń wartościowych.

 • Automatyczne zarządzanie zleceniem w przypadku zwrotu lub odrzucenia - system przekazuje zlecenie następnemu kierowcy bez absorbowania dyspozytora.

 • Aktywne monitorowanie statusów kierowców, wyszukiwanie najbliższych i proponowanie do realizacji zlecenia dostępnego dla wszystkich (tzw. giełda).

 • Prezentacja numeru połączenia przychodzącego (numeru telefonu osoby dzwoniącej).

 • Odrzucanie połączeń telefonicznych niechcianych (tzw. czarna lista).

 • Tworzenie bazy klientów - gromadzenie danych o numerach telefonów, adresach podstawienia taksówki, ilościach kursów zrealizowanych i tzw. min, z komentarzami.

 • Automatyczne wyszukiwanie klienta w bazie klientów - szybka weryfikacja danych, możliwość skorzystania z danych wcześniej zgromadzonych.

 • Oddzwanianie do klienta.

 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości i powiadomień SMS do klienta.

 • Wysyłanie wiadomości tekstowych do konkretnego kierowcy, grupy lub wszystkich kierowców.

 • Dostęp do historii zleceń - zrealizowanych przez kierowcę, przyjętych przez dyspozytora, zgłoszonych przez klienta.

 • Szacowanie kosztów przejazdu klienta z uwzględnieniem strefy i pory dnia.

 • Funkcje bezgotówkowej obsługi zleceń (karty klienta, kody jednorazowe).

 • Nakładanie kar (zawieszeń) na kierowców.

 • Zapis do rejestru informacji o wszelkiej aktywności dyspozytorów i kierowców (np. przyjętych i realizowanych zleceniach, przesyłanych wiadomościach, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, połączeń przychodzących i odebranych, nałożonych karach,...).

 • Możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby stanowisk dyspozytorskich.Program 'MONITOR'


Umożliwia wizualną prezentację rozlokowania pojazdów na podstawie danych przesyłanych przez terminale taxi, uwzględniając ich status, kierunek jazdy i prędkość. W każdej chwili dyspozytor ma możliwość wzrokowej oceny sytuacji na danym obszarze lub w poszczególnych rejonach. Funkcja wyszukiwania wskazanego kierowcy umożliwia szybkie i precyzyjne informowanie klientów o miejscu oczekiwania taksówki lub o ewentualnych problemach z dojazdem pod wskazany przez klienta adres.

Możliwe jest przeglądanie danych historycznych oraz generowanie rejestru pracy kierowcy. 'Krok po kroku' można prześledzić położenie kierowcy, kierunek poruszania się, prędkość, informacje przekazane przez system oraz polecenia wykonane na terminalu. Jest to znakomite narzędzie np. do rozstrzygania reklamacji zgłaszanych przez klientów, a dotyczących niewłaściwie wybranej przez kierowcę trasy przejazdu. 
© 2008-2024 'Enter' Usługi Informatyczne, Szczecin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego