Dyspozytor - NetCabs - system obsługi i przekazywania zleceń dla firm Taxi

Przejdź do treści

Menu główne:

Dyspozytor


Panel dyspozytora stanowi centrum zarządzania zleceniami i kierowcami. Najważniejszym elementem w panelu dyspozytora jest program 'Baza', umożliwiający sprawne i szybkie wprowadzanie zleceń. Tu dyspozytor może optymalnie opisać wprowadzane zlecenie, ustalić termin jego realizacji oraz określić kryteria wyboru taksówki. Ponadto, program ten udostępnia informacje o kierowcach, ich dokładnej lokalizacji, zrealizowanych zleceniach, zleceniach przyjętych do realizacji w późniejszym terminie. Integracja systemu z centralami telefonicznymi to korzyści wynikające np. z automatycznie pobieranych danych o kliencie i historii jego zleceń, czy z możliwość wykonywania połączeń wychodzących bez konieczności ręcznego wpisywania numeru telefonu.


Funkcje oprogramowania dla dyspozytora:

 • podgląd stanu kierowców (w rejonach, na postojach, wszystkich pracujących, na przerwie, dojeżdżających do rejonów,...),

 • zarządzanie stanem kierowców,

 • obsługa zleceń bieżących,

 • obsługa zleceń terminowych i cyklicznych,

 • automatyczne typowanie kierowcy do realizacji zlecenia - na podstawie adresu dojazdu, z uwzględnieniem wymogów klienta,

 • możliwość wyboru metody typowania kierowcy, np. wg rejonów, zamienników, najkrótszej drogi dojazdu, listy zleceń wartościowych,

 • automatyczne zarządzanie zleceniem w przypadku zwrotu lub odrzucenia - system przekazuje zlecenie następnemu kierowcy bez absorbowania dyspozytora,

 • aktywne monitorowanie statusów kierowców, wyszukiwanie najbliższych i proponowanie do realizacji zlecenia dostępnego dla wszystkich (tzw. giełda),

 • prezentacja numeru połączenia przychodzącego (numeru telefonu osoby dzwoniącej),

 • odrzucanie połączeń telefonicznych niechcianych (tzw. czarna lista),

 • tworzenie bazy klientów - gromadzenie danych o numerach telefonów, adresach podstawienia taksówki, ilościach kursów zrealizowanych i tzw. min, z komentarzami,

 • automatyczne wyszukiwanie klienta w bazie klientów - szybka weryfikacja danych, możliwość skorzystania z danych wcześniej zgromadzonych,

 • oddzwanianie do klienta,

 • odbieranie i wysyłanie wiadomości i powiadomień SMS do klienta,

 • dostęp do historii zleceń - zrealizowanych przez kierowcę, przyjętych przez dyspozytora, zgłoszonych przez klienta,

 • szacowanie kosztów przejazdu klienta z uwzględnieniem strefy i pory dnia,

 • funkcje bezgotówkowej obsługi zleceń (karty klienta, kody jednorazowe),

 • wysyłanie wiadomości tekstowych do konkretnego kierowcy, grupy lub wszystkich kierowców,

 • nakładanie kar (zawieszeń) na kierowców,

 • zapis do rejestru informacji o wszelkiej aktywności dyspozytorów i kierowców (np. przyjętych i realizowanych zleceniach, przesyłanych wiadomościach, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, połączeń przychodzących i odebranych, nałożonych karach,...).

 • możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby stanowisk dyspozytorskich.Główny ekran programu 'Baza'.
Program 'Baza' - typowanie kierowcy do realizacji zlecenia.
Program 'Baza' - lista zrealizowanych zleceń.
 
© 2008-2021 'Enter' Usługi Informatyczne, Szczecin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego